None

 • Title: روش برداشت از قرآن
 • Author: Ali Safaei Haeri
 • ISBN: null
 • Page: 184
 • Format: None
 • None

  • Free Download [Ebooks Book] ì روش برداشت از قرآن - by Ali Safaei Haeri ✓
   184 Ali Safaei Haeri
  • thumbnail Title: Free Download [Ebooks Book] ì روش برداشت از قرآن - by Ali Safaei Haeri ✓
   Posted by:Ali Safaei Haeri
   Published :2019-04-24T08:04:33+00:00

  About "Ali Safaei Haeri"

  1. Ali Safaei Haeri

   1330 .

  834 thoughts on “روش برداشت از قرآن”

  1. شاید انتظار من از کتاب زیاد بود،ولی اونجوری که باید، راهکار عملی برای فهم بیشتر قرآن رو ازش برداشت نکردم.


  2. روش برداشت از قرآن، علی صفایی حائری (عین، صاد)؛ انتشارات لیله القدر. هم کتاب قشنگی است و هم بیان قشنگی دارد و هم مثالهای قشنگ. برخلاف عمده کتب آقای حائری، طرح روی جلد قشنگی هم دارد. آدم می ماند با این همه زیبایی. اضافه کنید زیبایی خود بحث از کاربرد قرآن. (هم زیبایی قرآن و هم زیبایی [...]


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *